گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
قرارداد الکترونیکی

شرکت مورد نظر برای این استاندارد را انتخاب کنید

 • شرکت unicert کانادا

  قیمت : 7,000,000 ريال

 • شرکت cbf هلند

  قیمت : 9,000,000 ريال

 • شرکت tuv آلمان

  قیمت : 12,000,000 ريال

 • شرکت QAL انگلیس

  قیمت : 13,000,000 ريال

نوع انتخاب شده شرکت unicert کانادا میباشد
وضعیت : موجود
مبلغ : 7,000,000 ريال
تعداد ستاره ها : 5
 • کد محصول : 1000101
 • سازنده : ایران توف
تعداد بارهای مشاهده شده محصول : 3272
ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند...

توضیحات تکمیلی

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند. ایزو 9001 بخشی از خانواده استاندارد های منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) می باشد که معمولاً به نام "سری ایزو 9000 "یا "خانواده ایزو 9000" شناخته می شونداین استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.این استاندارد معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصول/خدمت تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد. یعنی اگر محصول/خدمت درجه 2 تولید می شود، این محصول/خدمت به درجه 3 تنزل نداشته باشد .مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکرسیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان، سعی در ایجاد نظم می کند. لازم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول/خدمت باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصول/خدمت با کیفیت یکسان تولید کند.

هفت اصل مدیریت کیفیت ISO 9001

1 ) تمرکز بر مشتری
2) رهبری
3 )مشارکت افراد
4) رویکرد فرآیندی
5) بهبود
6) تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
7 ) مدیریت روابط
برای اطلاع رسانی محصول :

اطلاع رسانی از طریق ایمیل :
اطلاع رسانی از طریق پیامک :
نظرات کاربران
ایجاد نظر جدید
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
ایمیل :
عنوان :
متن نظر :
ثبت :

لیست نظرات