گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
قرارداد الکترونیکی

سیستم مدیریت نظارت و بازرسی (ISO 17020)

رنگ محصول خود را انتخاب نمایید

  • شرکت unicert کانادا

    قیمت : 12,000,000 ريال

  • شرکت cbf هلند

    قیمت : 20,000,000 ريال

نوع انتخاب شده شرکت unicert کانادا میباشد
وضعیت : موجود
قیمت قبلی : ريال10,000,000
مبلغ : 12,000,000 ريال
تعداد ستاره ها : 5
  • کد محصول : 6000109
  • سازنده : ایران توف
تعداد بارهای مشاهده شده محصول : 4
هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف ، قطع نظر از بخش مورد بازرسی می باشد. این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.
این استاندارد برای استفاده سازمان های بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و نیز سایر سازمان های مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده در نظر گرفته شده است. این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخش های خاص با بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد.
برای اطلاع رسانی محصول :

اطلاع رسانی از طریق ایمیل :
اطلاع رسانی از طریق پیامک :

استانداردهای مرتبط

نظرات کاربران
ایجاد نظر جدید
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
ایمیل :
عنوان :
متن نظر :
ثبت :

لیست نظرات