گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
قرارداد الکترونیکی

شرکت مورد نظر برای این استاندارد را انتخاب کنید

 • شرکت unicert کانادا

  قیمت : 7,000,000 ريال

 • شرکت cbf هلند

  قیمت : 9,000,000 ريال

 • شرکت tuv آلمان

  قیمت : 12,000,000 ريال

 • شرکت QAL انگلیس

  قیمت : 12,000,000 ريال

نوع انتخاب شده شرکت unicert کانادا میباشد
وضعیت : موجود
مبلغ : 7,000,000 ريال
تعداد ستاره ها : 5
 • کد محصول : 6000101
 • سازنده : ایران توف
تعداد بارهای مشاهده شده محصول : 814
هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد...

توضیحات تکمیلی

هدف از تدوین استاندارد ISO 10006 ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد. این مدرک طرح کلی اصول و رویه های مدیریت کیفیت را ارائه می نماید، که اجرای آنها مهم بوده و در راستای دستیابی به اهداف کیفیت در پروژه ها دارای اثر زیادی هستند .

این راهنمایی ها برای گستره وسیعی از مخاطبان تنظیم شده و در پروژه های مختلفی، از کوچک تا بزرگ, از ساده تا پیچیده, از یک پروژه مستقل تا پروژه ای که جزئی از یک برنامه یا سبد پروژه ها است، کاربرد دارد .

کاربرد این راهنما برای کسانی است که در مدیریت پروژه ها دارای تجربه هستند و نیاز دارند اطمینان حاصل کنند، سازمان آنها اصول و رویه های مذکور در سری استانداردهای ایزو 9000 را اجرا کرده است . همچنین کسانی که در مدیریت کیفیت تجربه دارند در استفاده از دانش و تجربه خود در پروژه ها ملزم به تعامل با سازمان های پروژه هستند. به صورتی غیرقابل اجتناب، برخی از گروه ها بسیاری از جزئیات را در راهنمایی ها غیرضروری تشخیص می دهند ، در حالیکه ممکن است برخی از مخاطبان به این جزئیات وابسته باشند .

کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها دارای دو جنبه شناخته شده است :

یکی فرآیندهای پروژه و دیگری محصول پروژه .

برآورد نشدن هر یک از این دوجنبه ، تاثیرات بسیار مهمی بر محصول پروژه ، مشتری پروژه و سایر طرف های ذینفع و سازمان پروژه خواهد داشت .

این جنبه ها همچنین تاکید می کنند که دستیابی به اهداف کیفیت از مسئولیت های مدیریت رده بالای سازمان است و نیازمند تعهد برای دستیابی به اهداف کیفیت است به صورتی که در تمام سطوح سازمان دخیل در پروژه، رسوخ نماید .

هدف و دامنه کاربرد :

استاندارد ISO 10006، راهنمایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کند .

استاندارد ISO 10006 برای پروژه هایی با پیچیدگی مختلف، کوچک یا بزرگف کوتاه مدت یا بلندمدت، در محیط های مختلف و صرفنظر از نوع محصول یا فرآیندی که دخیل بوده است، کاربرد دارد .

استاندارد ISO 10006 راهنمای مدیریت پروژه نیست، بلکه راهنمایی برای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نموده است .


برای اطلاع رسانی محصول :

اطلاع رسانی از طریق ایمیل :
اطلاع رسانی از طریق پیامک :

استانداردهای مرتبط

نظرات کاربران
ایجاد نظر جدید
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
ایمیل :
عنوان :
متن نظر :
ثبت :

لیست نظرات