گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
قرارداد الکترونیکی

4 محصول در استانداردهای امنیت اطلاعات، IT و نرم افزار یافت شده

مرتب سازی : برند :
 • سیستم مدیریت خدمات(IT) (ISO 20000)

  8,000,000 ريال ريال10,000,000

  الزامات این استاندارد مشتمل بر طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدماتی است که الزامات مرتبط با خدمات را برآورده ساخته و هم برای مشتری و هم ارئه دهنده خدمات، ارزش می آفریند .
  یکپارچه سازی و پیاده سازی هماهنگ سامانه مدیریت خدمات، کنترل مداوم و فرصت هایی را برای بهبود مستمر، اثربخشی و کارآیی بیشتر فراهم می نماید. اجرای فرآیندها بر اساس آن چه که در این استاندارد مشخص شده است نیازمند این است که کارکنان به خوبی سازمان دهی و هماهنگ شوند همچنین می توان از ابزارهای مناسب نیز برای حصول اطمینان از اثربخشی و کارآیی فرآیندها استفاده کرد .
  این استاندارد ارائه کننده خدمات را قادر می سازد که سامانه مدیریت خدمات خود را با سایر سامانه های مدیریتی درون سازمان خود یکپارچه کند .
  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک استاندارد سامانه مدیریت خدمات است که الزامات ارائه دهنده خدمات برای طراحی، استقرار، پیاده سازی، بهره برداری، پایش، بازنگری، نگهداشت و بهبود سامانه مدیریت خدمات را مشخص می کند. الزامات شامل طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات برای برآورده ساختن نیازمندی های خدمات است .

  این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد :

  - سازمانی که در جستجوی خدماتی از ارائه دهندگان خدمات است و حصول اطمینان از برآورده شدن نیازمندی های خدمات برایش مهم است .
  - سازمانی که به یک رویکرد یکنواخت توسط ارائه دهندگان خدمات در یک زنجیره تامین نیاز دارد .
  - ارائه دهنده خدمتی که نیاز دارد توانمندی خود را برای طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات منطبق با الزامات خدمات ،اثبات نماید .
  - ارائه دهنده خدمتی که مایل است فرآیندهای مدیریت خدمات و خدمات خود را پایش، سنجش و بازنگری کند .
  - ارائه دهنده خدمتی که مایل است طراحی، انتقال و تحویل خدمات خود را از طریق پیاده سازی و اجرای اثربخش سامانه مدیریت خدمات، بهبود بخشد .
  - ارزیاب یا ممیزی که از این استاندارد به عنوان معیاری برای ارزیابی انطباق سامانه مدیریت خدمات یک ارائه دهنده خدمات استفاده می کند .


  سازنده: ایران توف
  کد محصول:5000101

    
  سیستم مدیریت خدمات(IT) (ISO 20000)
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)

  8,000,000 ريال ريال10,000,000

  اطلاعات عملکرد و یا حتی بقای یک سازمان امری حیاتی است. ایزو 27001 به ما کمک می کند اطلاعات با ارزش خود را محافظت و مدیریت کنیم.
  ایزو 27001 تنها استاندارد بین المللی قابل ممیزی است که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را معین می کند. این استاندارد انتخاب کنترل امنیتی مناسب را تضمین می کند.

  این استاندارد به سازمان کمک می کند اطلاعات خود را محافظت کند و اعتماد بخش های ذینفع و به ویژه مشتریان را جلب نماید. ایزو 27001 برای تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی پروسه ای فراهم می سازد.

  ایزو 27001 پوشش دهنده دوازده بخش است:

  - سیاست امنیتی

  - سازماندهی امنیت اطلاعات

  - مدیریت دارایی

  - امنیت منابع انسانی

  - امنیت محیطی و فیزیکی

  - ارتباطات و عملکردها

  - مدیریت

  - کنترل دسترسی

  - به خدمت گیری، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی

  - مدیریت حوادث مربوط به امنیت اطلاعات

  - مدیریت دوام تجارت

  - مطابقت

  ایزو 27001 برای هر نوع سازمانی در هر مکانی از دنیا قابل استفاده است. این استاندارد برای محافظت از اطلاعات حساس حیاتی است. مانند اطاعات حوزه های مالی، سلامت، عمومی و آی تی.

  ایزو 27001 همچنین برای سازمانهایی که از طرف دیگر ارگانها به مدیریت اطلاعات آنها می پردازند مناسب است، سازمانهایی مانند شرکتهای آی تی با منابع خارجی: اینگونه ایزو به مشتریان اطمینان می دهد که اطلاعاتشان محافظت می گردد.


  سازنده: ایران توف
  کد محصول:5000102

    
  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)
 • سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت (ISO 23026)

  8,000,000 ريال ريال10,000,000

  استاندراد ایزو ۲۳۰۲۶ با عنوان های “مهندسی نرم افزار توصیه شده برای اینترنت ، مهندسی وب سایت، مدیریت وب سایت، و چرخه عمر سایت وب سایت” تعریف شده است .
  این استاندارد ایزو تعریف شیوه های سراسر جهان در مهندسی صفحه وب برای اینترانت و اکسترانت محیط، بر اساس کنسرسیوم شبکه جهانی وب و دستورالعمل های مربوط به صنعت می باشد .

  این استاندارد ایزو به شخص کمک میکند که راه های بهتر در زمینه استفاده صحیح و کاربردی از نرم افزار و اینترنت را داشته باشد .

  مطالب آن عبارتند از :

  -محدوده، هدف و انطباق
  -پیوند به بیرون
  -تعاریف، اصطلاحات، اختصارات و کلمات اختصاری
  -شیوه های طراحی
  -ملاحظات سرور، HTTP ، و سایت
  -اطلاعات هدر
  -اطلاعات بدن

  هدف از این استاندارد ایزو این است که به بهبود بهره وری از اینترانت و اکسترانت عملیات وب سایت از لحاظ یافتن اطلاعات مرتبط، و شیوه های توسعه و نگهداری کارآمد می باشد .

  لازم به ذکر است تمامی استاندارد های تعریف شده در غالب ایزو تمامی از زیر مجموعه های استاندارد مدیریت بوده و پایه و اساس تمامی آن ها بر اساس ایزو۹۰۰۱ می باشد .


  سازنده: ایران توف
  کد محصول:5000103

    
  سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت (ISO 23026)
 • سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات (ISO 21827)

  8,000,000 ريال ريال10,000,000

  استاندارد ISO 21827 ، زمینه­های لازم جهت بلوغ فرایندی سازمان­ها را فراهم ساخته و از مدل مشهور بلوغ SSE-CMM بهره می­گیرد. تمرکز این استاندارد بر دستورالعمل‌های مهندسی امنیت، مهندسی سیستم، ساماندهی و بهبود فرآیند تامین‌ کنندگان می‌باشد. همچنین این استاندارد نقاط مرجعی برای سازمان مهیا می‌کند تا خود را در برابر راهکارهای برتر مطابق یک دستورالعمل ویژه یا چند دستورالعمل ارزیابی نماید .


  سازنده: ایران توف
  کد محصول:5000104

    
  سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات (ISO 21827)
1