گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
ایزو پالایشگاه و نیروگاه
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
7,000,000 ريال

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)
8,000,000 ريال

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ( ISO/TS 29001 ) برای اولین بار با همکاری سازمان جهانی...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
7,000,000 ريال

سیستم مدیریت محیط زیست (EMS ) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001)
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001)
7,000,000 ريال

استاندارد ISO 45001 به سازمان ها کمک خواهد کرد تا عملکرد بهداشت و ایمنی و در نهایت حفظ جان افراد را بهبود بخشند..
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست  (HSE-MS)
سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
7,000,000 ريال

اصطلاح HSE – MS یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)
سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)
8,000,000 ريال

این استاندارد توانمند سازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود...
توضیحات بیشتر