گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
ایزو موسسه حسابداری، حسابرسی و مالی
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
7,000,000 ريال

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت خدمات مالی (ISO 13569)
سیستم مدیریت خدمات مالی (ISO 13569)
8,000,000 ريال

این استاندارد با عنوان مدیریت خدمات مالی، به صنعت خدمات مالی که شامل سازمان‌های خدمات مالی..
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت دارایی (ISO 55001)
سیستم مدیریت دارایی (ISO 55001)
8,000,000 ريال

دارایی ها و با هر نوع و اندازه از سازمان استفاده شود. این استاندارد توسط کمیته فنی ...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت ریسک (ISO 31000)
سیستم مدیریت ریسک (ISO 31000)
8,000,000 ريال

سازمان هایی که ریسک را به طور موثر مدیریت می کنند، از خودشان محافظت کرده و در ...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
8,000,000 ريال

تمام سازمان‌ها در معرض حوادث و بلایای مختلفی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، افشا، سرقت یا ...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10002 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه‌ریزی و...
توضیحات بیشتر
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و...
توضیحات بیشتر