گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
ایزو آزمایشگاه طبی و پزشکی
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
7,000,000 ريال

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند...
توضیحات بیشتر
سیستم عملکرد مطلوب آزمایشگاهی (GLP)
سیستم عملکرد مطلوب آزمایشگاهی (GLP)
7,000,000 ريال

GLP قوانین و استاندارد جهانی جهت مدیریت بر نحوه کارکرد و تولید محصول در آزمایشگاه می باشد...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت در آزمایشگاهها تست و کالیبراسیون (ISO 17025)
سیستم مدیریت در آزمایشگاهها تست و کالیبراسیون (ISO 17025)
10,000,000 ريال

استاندارد بین المللی ISO 17025 استانداری تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی (ISO 15189)
سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی (ISO 15189)
8,000,000 ريال

ایزو 15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و...
توضیحات بیشتر
سیستم بهبود فرایند در مراکز خدمات دهی سلامت (IWA 1)
سیستم بهبود فرایند در مراکز خدمات دهی سلامت (IWA 1)
8,000,000 ريال

استاندارد IWA1 به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ،شرایط و...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی (ISO 13485)
سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی (ISO 13485)
10,000,000 ريال

با توجه به رشد روزافزون علم و آموزشهای کوتاه مدت، در واحد تحقیق و توسعه مرکز کاوش با هدف بالا بردن...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10002 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه‌ریزی و...
توضیحات بیشتر
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
8,000,000 ريال

تمام سازمان‌ها در معرض حوادث و بلایای مختلفی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، افشا، سرقت یا ...
توضیحات بیشتر
استاندارد نظام آراستگی (5S)
استاندارد نظام آراستگی (5S)
6,000,000 ريال

نظام آراستگی 5S ، خلاصه عبارات:Seiri (سازماندهی )...
توضیحات بیشتر