گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
ایزو شرکت های IT ، نرم افزار و سایت
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
7,000,000 ريال

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت خدمات(IT)  (ISO 20000)
سیستم مدیریت خدمات(IT) (ISO 20000)
8,000,000 ريال

الزامات این استاندارد مشتمل بر طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدماتی است که الزامات مرتبط با..
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISO 27001)
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)
8,000,000 ريال

اطلاعات عملکرد و یا حتی بقای یک سازمان امری حیاتی است. ایزو 27001 به ما کمک می کند اطلاعات...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت (ISO 23026)
سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت (ISO 23026)
8,000,000 ريال

استاندراد ایزو ۲۳۰۲۶ با عنوان های “مهندسی نرم افزار توصیه شده برای اینترنت ، مهندسی وب سایت...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات (ISO 21827)
سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات (ISO 21827)
8,000,000 ريال

استاندارد ISO 21827 ، زمینه­های لازم جهت بلوغ فرایندی سازمان­ها را فراهم ساخته و از مدل مشهور...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
سیستم مدیریت شکایت مشتریان (ISO 10002)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10002 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه‌ریزی و...
توضیحات بیشتر
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)
6,000,000 ريال

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)
8,000,000 ريال

تمام سازمان‌ها در معرض حوادث و بلایای مختلفی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، افشا، سرقت یا ...
توضیحات بیشتر
سیستم مدیریت ارزش گذاری برند (ISO 10668)
سیستم مدیریت ارزش گذاری برند (ISO 10668)
7,000,000 ريال

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش...
توضیحات بیشتر