گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
مزایای اخذ و دریافت گواهینامه های بین المللی استاندارد ایزو

-          افزایش اطمینان مشتریان و مصرف کننده
-          افزایش کیفیت تولیدات / خدمات
-          کاهش ضایعات و تلفات در تولیدات/خدمات و در نهایت کاهش هزینه ها
-          صرفه جویی در مصرف مواد مصرفی و افزایش سود
-          برنامه ریزی، اجرای امور در قالب یک سیستم از قبل تعریف شده بین المللی
-          بهبود عملکرد، افزایش بهره وری و سرعت در امور
-          افزایش درصد رضایتمندی مشتریان و افزایش راندمان
-          کاهش تعداد شکایات
-          بهبود و یکنواختی در کیفیت محصولات/خدمات
-          تحویل بموقع محصولات/خدمات
-          رقابت در عرصه جهانی
-          پیشگیری از اتفاقات غیرمنتظره یا کاهش آنها
-          کسب امتیاز در مناقصه ها، اخذ رتبه و گرید از سازمانهای دولتی، ارائه مدرک در صادرات
-          استفاده تبلیغاتی در سربرگها، سایت شرکت و کلیه امور تبلیغاتی
-          کسب امتیاز در انتخاب واحد نمونه
-          کاهش ضایعات و پرت زمانی
-          ایجاد اطمینان درون و برون سازمانی
-          شفافیت فرایندها و شاخص ها
-          حصول اطمینان از براورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان
-          تولید محصول / انجام خدمت  با کیفیت بهتر
-          کمک به بازاریابی و فروش بیشتر و ایجاد تقاضا
-          افزایش بهره وری و انگیزه نیروی انسانی
-          اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنها
-          بهبود ارتباطات درون سازمانی
-          پیشگیری از تولید محصول/خدمت نامنطبق
-          تدوین روش های فروش و ارائه خدمات پس از فروش