گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
لیست انجمن ها و موسسات بین المللی
 1 انجمن تایید کننده آزمایشگاهها
  A2LA
   http://www.a2la.org
 2 انجمن آلومینیوم آمریکا
   AA
   http://www.aluminum.org/
 3 انجمن سازندگان معماری آمریکا     AAMA
   www.aamanet.org
 4  انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا
   AAMI
   http://www.aami.org/
 5  انجمن ادارات حمل و نقل و بزرگراههای آمریکا
   AASHTO
   https://bookstore.transportation.org/category_item.aspx
 6  انجمن شیمیدانان نساجی و رنگرزان آمریکا
   AATCC
   http://www.aatcc.org/
 7  انجمن سازندگان بلبرینگ امریکا
   ABMA
   http://www.abma-dc.org/
 8  انجمن سازندگان مخازن تحت فشار آمریکا
   ABMA
(BOILER)
   http://www.abma.com/
 9  قوانین و مقررات کشتیرانی آمریکا
   ABS
   http://www.eagle.org/
10  انجمن بتون آمریکا
   ACI
   http://www.aci-int.org/
11  انجمن دندانپزشکی آمریکا
  ADA     http://www.ada.org/
12   شورای سازندگان لوله و اتصالات تاشوی انتقال هوا
  ADC     http://www.flexibleduct.org
13   موسسه روشنایی ادیسون
  AEIC     http://www.aeic.org/
 14  انجمن استانداردسازی و اسناد اسپانیا
   AENOR
 
 15  انجمن مهندسی صوت
  AES     http://www.aes.org/
 16  استاندارد ملی فرانسه
  AFNOR     http://www.boutique.afnor.org/standards-books-information-products
 17  انجمن گاز آمریکا
   AGA
   http://www.aga.org/
 18  انجمن سازندگان چرخ دنده امریکا
  AGMA     http://www.agma.org/
 19  انجمن سازندگان لوازم خانگی
  AHAM     www.aham.org
 20 موسسه سرما گرما و تهویه مطبوع    AHRI     http://www.ahri.org/
 21  انجمن صنایع هوا فضای امریکا
  AIA-NAS     http://www.aia-aerospace.org/
 22  انجمن هواپیمایی و هوانوردی آمریکا
  AIAA     http://www.aiaa.org/
 23 انجمن بهداشت صنعتی آمریکا    AIHA     http://www.aiha.org/
24 انجمن بین المللی اطلاع رسانی و مدیریت تصویر    AIIM     http://www.aiim.org/
 25  موسسه سازه های فولادی امریکا
  AISC     http://www.aisc.org/
 26  انجمن آهن و فولاد آمریکا
  AISI     http://www.steel.org/
 27  انجمن تکنولوژی آهن و فولاد آمریکا
   AIST
   http://www.aise.org/
 28  انجمن سازندگان مبدلهای حرارتی ورقهای آلومینیومی
  ALPEMA     http://www.alpema.org/
 29  انجمن بین المللی کنترل و حرکت هوا
  AMCA     http://www.amca.org
 30  انجمن هسته ای امریکا
   ANS
   http://www.ans.org/
 31  مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا
  ANSI     http://www.ansi.org/
 32  انجمن اداره شیمیدانهای تحلیلی
  AOAC    http://www.aoac.org/ 
 33  انجمن بهداشت عمومی آمریکا
  APHA    http://www.apha.org/
 
 34  مؤسسه نفت امریکا
   API
  http://www.api.org/ 
 35  انجمن مهندسی نفت آمریکا - گزارشات فنی
   API (REPORTS)
  http://www.api.org/
 
 36  انجمن نگهداری و مهندسی راه آهن امریکا
  AREMA    http://www.arema.org/
 
 37  مؤسسه تهویه مطبوع و انجماد
  ARI    http://www.ahrinet.org/standards.aspx 
 38  انجمن رادیو هوانوردی
  ARINC    http://www.arinc.com/ 
 39  انجمن آکوستیک امریکا
  ASA    http://asa.aip.org/ 
 40  انجمن مهندسین کشاورزی امریکا
   ASAE
  http://www.asae.org 
 41  انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا
  ASCE    http://www.asce.org/codes-standards/
 
 42  انجمن مهندسین تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی
  ASHRAE    http://www.ashrae.org/
 
 43  هندبوکهای انجمن مهندسین تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی
   ASHRAE (HB)
  http://www.ashrae.org/
 
 44  انجمن مهندسین مکانیک امریکا
   ASME
  http://www.asme.org/ 
 45  کدهای مخازن تحت فشار انجمن مهندسین مکانیک امریکا
   ASME BPVC
  http://www.asme.org/ 
 46  انجمن تست غیرمخرب آمریکا
  ASNT    http://www.asnt.org/ 
 47  انجمن کنترل کیفیت امریکا
  ASQ    http://www.asq.org/ 
 48  انجمن مهندسی بهداشت امریکا
   ASSE(SAFETY)
  http://www.asse.org/ 
 49  انجمن مهندسی بهداشت آمریکا
  ASSE(SANITARY)    http://www.asse-plumbing.org/ 
 50  انجمن تست و مواد امریکا
  ASTM    http://www.astm.org/ 
 51  انجمن جوشکاری امریکا
  AWS    http://www.aws.org/ 
 52  انجمن آبرسانی امریکا
   AWWA
  http://www.awwa.org/ 
 53  انجمن سازندگان ابزار و یراق امریکا
   BHMA
  http://buildershardware.com/ 
 54  مؤسسه استاندارد انگلستان
   BSI
  http://shop.bsigroup.com 
 55  موسسه گاز و هوای فشرده
   CAGI
  http://www.cagi.org 
 56  انجمن سازندگان تجهیزات تسمه نقاله
   CEMA
  http://cemanet.org/ 
 57  کمیته استانداردسازی اروپا
  CEN    http://www.cenorm.be 
 58  کمیته استانداردسازی الکتروتکنیک اروپا
  CENELEC    www.cenelec.eu/ 
 59  استاندارد پست و مخابرات اروپا
  CEPT    http://www.cept.org 
 60  مقررات کدهای فدرال آمریکا
  CFR    http://www.gpoaccess.gov/cfr/ 
 61  انجمن گازهای فشرده
  CGA    http://www.cganet.com/ 
 62  کمیسیون بین المللی روشنایی
   CIE
  http://www.cie.co.at/cie 
 63  کمیته ویژه بین المللی استانداردهای رادیویی
   CISPR
  www.iec.ch/emc/iec_emc/iec_emc_players_cispr.htm
 
 64  انجمن سازندگان بالابر آمریکا
   CMAA
  http://www.mhia.org/cmaa 
 65  استاندارد ملی چین
  CNIS    http://en.cnis.gov.cn/ 
 66  استاندارد مواد غذایی
   CODEX
  http://www.codexalimentarius.org/ 
 67  استانداردهای شهرداری پایتخت کانادا
   CRD
  http://www.crd.bc.ca/ 
 68  مؤسسه استاندارد کانادا
  CSA    http://www.csa.ca/ 
 69  مؤسسه برج های خنک کننده
  CTI    http://www.cti.org/ 
 70  استاندارد صنعت و تکنولوژی فلزات ایتالیا
   DANIELI
  www.danieli.com/ 
 71  مؤسسه استاندارد آلمان
   DIN
  http://www.beuth.de 
 72  موسسه استانداردهای دریایی نروژ
  DNV    http://www.dnv.com/ 
 73  وزارت انرژی آمریکا
   DOE
  http://www.energy.gov/ 
 74  وزارت حمل و نقل آمریکا
   DOT
  http://www.dot.gov/ 
 75  مؤسسه استاندارد دانمارک
   DS-HD
  http://www.ds.dk 
 76  انجمن جوشکاری آلمان
  DVS    http://www.dvs-verlag.de/en/rimb.cfm 
 77  انجمن آب و فاضلاب آلمان
   DWA
  http://www.dwa.de 
 78  انجمن سازندگان کامپیوتر اروپا
  ECMA    http://www.ecma-international.org/ 
 79  انجمن کاربران مواد و تجهیزات مهندسی
   EEMUA
  http://www.eemua.co.uk 
 80  انجمن گازهای صنعتی اروپا
   EIGA
  http://www.eiga.eu/home2.asp 
 81  انجمن تولیدکنندگان اتصالات انبساطی
   EJMA
  http://www.ejma.org 
 82  استانداردهای اتحادیه اروپا
   EN
  www.cen.eu 
 83  سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
  EPA    http://www.epa.gov/ 
 84  واحد اطلاعات علوم مهندسی انگلیس
   ESDU
  http://www.esdu.com 
 85  استاندارد مخابرات اروپا
   ETSI
  http://www.etsi.org 
 86  اتحادیه اروپا- استاندارد، قوانین و مقررات
   EURO
  http://europa.eu/ 
 87  سازمان اروپایی تجهیزات هواپیمایی کشوری
   EUROCAE
  http://www.eurocae.net/ 
 88  اداره هوافضای فدرال آمریکا
   FAA
  http://www.faa.gov 
 89  کمیسیون مخابرات فدرال آمریکا
  FCC    http://www.fcc.gov 
 90  تجهیزات حمل و ذخیره سازی فدراسیون اروپا
   FEM
  http://www.fem-eur.com 
 91  آژانس فدرال مدیریت بحران -اورژانس
  FEMA    http://www.fema.org 
 92  بیمه جهانی داراییهای صنعتی و بازرگانی
   FM
  http://www.fmglobal.com/ 
 93  استانداردهای ایمنی خودرو آمریکا
  FMVSS    http://www.fmvss.com 
 94  استاندارد کارخانه خودرو فورد
  FORD    http://www.ford.com 
 95  شرکت بین امللی تحقیقات بازار
  FREEDONIA    http://www.freedoniagroup.com 
 96  جنرال موتورز امریکا
   GM
  http://www.gm.com 
 97  استاندارد ملی روسیه
   GOST
  http://www.eastview.com 
 98  انجمن تصفیه گاز آمریکا
   GPA
  http://gpaglobal.org/gpsa/ 
 99  مؤسسه مبدلهای حرارتی
   HEI
  http://www.heatexchange.org/ 
100  مؤسسه هیدرولیک آمریکا
   HI
  http://www.pumps.org/ 
101  مدیریت اجرایی ایمنی و بهداشت
  HSE    www.hse.gov.uk 
102   انمجن ملی رده بندی حمل و نقل دریایی
  IACS    http://www.iacs.org.uk/ 
103  آژانس بین المللی انرژی هسته ای
   IAEA
  http://www-pub.iaea.org/ 
104   موسسه بین المللی کمک به دریانوردی و دریابانی
   IALA
  http://www.iala-aism.org/chapo/aboutiala/emailcont.php 
105  موسسه بین المللی سازمانهای مکانیک و لوله کشی
   IAPMO
  http://iapmomembership.org 
106   سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی
  ICAO    http://store1.icao.int/ 
107  شورای کدهای بین المللی     ICC
  http://shop.iccsafe.org/standards/icc-standards.html 
108   انجمن مهندسین عایق کابل
   ICEA
  http://www.icea.net 
109   کمیسیون ملی تجزیه یونیفرم شکر
   ICUMSA
  http://www.icumsa.org/ 
110   کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
  IEC    http://webstore.iec.ch 
111  سیستم کنترل کیفیت قطعات الکترونیک     IECQ
  http://www.iecq.org/ 
112   انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا
  IEEE    http://www.ieee.org/ 
113  انجمن مهندسی روشنایی امریکا     IES
  http://www.iesna.org 
114   موسسه مدیران و مهندسان گاز
   IGEM
  http://www.igem.org.uk 
115   سازمان کشتیرانی بین المللی
   IMO
  http://www.imo.org/ 
116  کمیته بین المللی/ملی استانداردهای تکنولوژی اطلاع رسانی     INCITS
  http://www.incits.org/ 
117   مؤسسه نفت/انرژی انگلیس
   IP EI
  http://www.energyinst.org.uk/ 
118 استاندارد ملی هند     IS
  http://bis.org.in/ 
119   انجمن بین المللی اندازه گیری و کنترل
  ISA    http://www.isa.org/ 
120   انجمن بین المللی تجهیزات ایمنی
   ISEA
  https://www.safetyequipment.org/ 
121  سازمان بین المللی استانداردسازی     ISO
  http://www.iso.ch/ 
122   اتحادیه بین المللی ارتباطات رادیوئی
   ITU-R
  http://www.itu.int/publications 
123  اتحادیه بین المللی ارتباطات مخابراتی     ITU-T
  http://www.itu.int/publications 
124   سازمان استانداردهای اتومبیل ژاپن
   JASO
  http://www.jsae.or.jp/e07pub/jaso_e.html 
125  انجمن فناوری نیمه هادی     JEDEC
  http://www.jedec.org/ 
126   استانداردهای صنعتی ژاپن
   JSA
  http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Top/indexEn.jsp 
127  انجمن مهندسی تجهیزارت بالابر    LEEA    http://www.leea.co.uk/ 
128  موسسه لیزر آمریکا    LIA    http://www.lia.org/ 
129  موسسه صنعت جابجایی کالای آمریکا     MHIA
  http://www.mhia.org/ 
130   وزارت دفاع امریکا
  MILSPEC    http://assistdocs.com 
131  انجمن استانداردسازی سازندگان شیر و اتصالات     MSS
  http://www.mss-hq.com/ 
132  انجمن ملی مهندسین خوردگی امریکا     NACE
  http://www.nace.org/ 
133  سازمان ملی فضایی امریکا     NASA
  http://www.nasa.gov 
134  استاندارد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی     NATO
  http://jitc.fhu.disa.mil 
135   موسسه ملی بازرسان مخازن تحت فشار
   NBBI
  http://www.nationalboard.org 
136  سازمان ملی تنظیم امور محیط زیست    NEBB    http://www.nebb.org 
137   انجمن ملی سازندگان وسایل برقی
  NEMA    http://www.nema.org/ 
138  شرکت اعتباری برق امریکای شمالی    NERC    http://www.nerc.com 
139  انجمن ارتباطات در میدان محدود    NFC    http://www.nfc-forum.org/ 
140  انجمن ملی آتش نشانی آمریکا
  NFPA    http://www.nfpa.org/ 
141  هندبوکهای انجمن ملی آتش نشانی آمریکا     NFPA (HB)
  http://www.nfpa.org/ 
142   انجمن ملی برق آبی آمریکا
   NFPA(FLUID)
  http://www.nfpa.com/ 
143  مؤسسه ملی قضایی آمریکا    NIJ    http://nij.ncjrs.org/publications/pubs_db.asp 
144  مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت کار آمریکا     NIOSH
  http://www.cdc.gov/niosh/ 
145   سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی
  NISO    http://www.niso.org 
146  استاندارد لوله های پلاستیکی آمریکا    PPI    http://www.plasticpipe.org 
147  شورای بین المللی تحقیقات خطوط لوله    PRCI    http://www.prci.com 
148  استانداردهای پژو ، سیتروئن و تالبوت    PSA    http://www.citroen.com/ 
149  انجمن سازندگان سیستمهای نیرو    PSM     http://www.psm.com/
150  قوانین بین المللی حمل و نقل ریلی و حمل مواد خطرناک جاده ای     RID-ADR
  http://www.un.org 
151  انجمن سلطنتی معماران دریایی انگلیس
  RINA    http://www.rina.org.uk 
152  شرکت توسعه و بهبود تجهیزات و لوازم هوانوردی    RTCA    http://www.rtca.org/ 
153  انجمن سازندگان مقاومت جوش    RWMA    http://www.rwma.org/ 
154  انجمن استاندارد افریقای جنوبی    SABS    https://www.sabs.co.za/Business_Units/Standards_SA/WebStore/search/quicksearch.aspx 
155  انجمن مهندسین خودرو امریکا     SAE
  http://www.sae.org/ 
156  استاندارد ملی استرالیا     SAI
  http://infostore.saiglobal.com/store/
157   سازمان استانداردهای عربستان سعودی
   SASO
  http://www.saso.org.sa/ 
158  انجمن اکتشافی دانشمندان ژئوفیزیک    SEG    www.seg.org 
159  تکنولوژی ساخت نیمه هادی     SEMATECH
  www.sematech.org 
160  مؤسسه بین المللی مواد و تجهیزات نیمه هادی     SEMI
  http://www.semi.org 
161  گروه شرکتهای شل
  SHELL
  http://www.shell.com 
162  انجمن ملی پیمانکاران تهویه مطبوع و ورقهای فلزی     SMACNA
  http://www.smacna.org/ 
163   انجمن مهندسین تصاویر متحرک و تلویزیون
  SMPTE    http://www.smpte.org 
164  شرکت محصولات خاص     SPI
  www.specialty-products.com/ 
165  استاندارد پوشش های محافظتی آمریکا    SSPC    http://www.sspc.org 
166  استاندارد کاغذ و کارتن امریکا    TAPPI    http://www.tappi.org/ 
167  شرکت تکنولوژی مخابراتی    TELCORDIA    http://telecom-info.telcordia.com/ 
168  انجمن سازندگان مبدل حرارتی    TEMA    http://www.tema.org 
169  اتحادیه بین المللی راه آهن     UIC
  http://www.uic.org 
170  سازمان هواپیمایی غیرنظامی انگلیس     UKCAA
  http://www.caa.co.uk 
171  آزمایشگاههای بیمه گران    UL    http://www.ul.com 
172  استاندارد ایتالیا     UNI
  http://www.uni.com/en/ 
173   محصولات جهانی نفت
   UOP
  http://www.astm.org/DATABASE.CART/U.htm 
174  نیروهای مهندسین نظامی آمریکا    USACE    http://www.usace.army.mil/ 
175 شورای ساختمان سبز آمریکا     USGBC
  http://new.usgbc.org/ 
176  سرویس بهداشت عمومی امریکا    USPHS    www.usphs.org 
177  استاندارد برق و الکترونیک آلمان    VDE    https://www.vde-verlag.de/standards/search.html 
178  انجمن مهندسین آلمان    VDI    http://www.vdi.eu/engineering/vdi-standards/ 
179  انجمن شرکتهای حمل و نقل آلمان    VDV    http://www.vdv.de/en/ 
180  استانداردهای تکنولوژی و تجهیزات نیروگاهی    VGB    www.vgb.org 
181  انجمن ایمنی کار در ارتفاع    WASHA    http://www.wahsa.org.uk/ 
182  انجمن تحقیقات جوشکاری    WRC    http://www.forengineers.org/wrc/