گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
شرکت های صدور گواهینامه طرف قرارداد

شرکت Unical Certification کانادا


سال تاسیس: 2015
شهر: تورنتو  
کشور: کانادا
مرجع اعتبار دهنده (AB) : سازمان SCC کانادا 


شرکت TUV آلمان


سال تاسیس: 2002
شهر: کلن
کشور: آلمان
مرجع اعتبار دهنده (AB) : سازمان BRITAA انگلیسشرکت QAL انگلیس


سال تاسیس: 2010
شهر: لندن
کشور: انگلیس
مرجع اعتبار دهنده (AB) : سازمان ASCB انگلیس


شرکت CBF هلند


سال تاسیس: 2005
شهر: آمستردام
کشور: هلند
مرجع اعتبار دهنده (AB) : سازمان RVA هلند


شرکت Gulf امارات


سال تاسیس: 2014
شهر: شارجه
کشور: امارات
مرجع اعتبار دهنده (AB) : سازمان EIAC امارات