گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
درباره آکاپ


گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ با بیش از چندین سال تجربه و دارای امتیاز نمایندگی از شرکت های بین المللی صدور گواهینامه، در زمینه های ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریتی و بازرسی محصول در حال فعالیت می باشد. در طول این سال‌ها، این مجموعه فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی خود را گسترش داده، به نحوی که امروزه برند گروه آکاپ یکی از شرکت‌های برتر در حوزه ممیزی و توصیه جهت صدور گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت و گواهی محصول در میان شرکت‌های صدور گواهینامه در منطقه خاورمیانه به شمار می‌آید.

حضور ممیزین و متخصصین مجموعه آکاپ در بسیاری از کمیته‌های فنی تدوین استاندارد سازمان استاندارد ایران، شرکت وحضور در گردهمایی‌های بین المللی استانداردها، شرکت در جلسات انجمن‌های صنفی تولید کنندگان، شرکت در جلسات کمیته‌های دولتی، جایگاه ملی و بین المللی این مجموعه را تثبیت کرده است.