گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
آدرس و شماره تماس شرکت
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، ابتدای صابونچی، پلاک 3
تلفن :  6985323-0912
ایمیل: Info@Akap.ir