گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
مقالات سایت
1397/12/05 11:43

تعارض در سازمان ها

تعارض در سازمان

«تعارض» فرآیندی است که در آن فرد الف تلاش می کند تا مانع رسیدن فرد ب به اهدافش شود، و یا اینکه منافع خود را افزایش دهد.

سه دیدگاه درباره تعارض وجود دارد:

1. دیدگاه سنتی: تعارض بد است و باید از آن اجتناب کرد.

2. دیدگاه روابط انسانی: وجود تعارض را در گروه و سازمان امری طبیعی می داند. همچنین بیان می کند نمی توان از آن اجتناب کرد.

3. دیدگاه تعامل: علاوه بر آن که وجود تعارض را در سازمان یک امر طبیعی می داند بلکه مدیران را به ایجاد و حفظ حد مناسبی از تعارض تشویق می کند.

منابع تعارض در سازمان ها:

1. اهداف ناسازگار

2. وابستگی بین وظایف

3. منابع کمیاب

4. قوانین مبهم

5. ارتباطات نامناسب.

وضعیت تعارض در سازمان

تعارض موضوعی رایج و کلیشه ای است که همواره در یک سازمان وجود دارد اما تاثیر آن در روند حرکتی سازمان بسیار زیاد و قابل توجه است، بنابراین نحوه برخورد و مدیریت مناسب تعارضات باعث ایجاد شرایط بهینه برای دستیابی به اهداف سازمان می شود ، به همین منظور 5 وضعیت در برخورد با تعارض در سازمانها وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

اجتناب: اولین و معمولترین راه برای مدیریت تعارض، اجتناب از آن می باشد.

سازش:  در این روش یکی از طرفین تعارض شرایط دیگری را می پذیرد، در واقع با یکدیگر سازش میکنند.

رقابت: در این حالت، طرفین تعارض درگیر رقابت برای مغلوب کردن طرف مقابل خود می شوند، این حالت یک وضعیت مخرب برای سازمان است بدلیل آنکه طرفین تعارض از مسیر تلاش برای اهداف سازمانی خارج می شوند.

مصالحه: در این حالت هر دو طرف تعارض بر سر یک راه حل میانه توافق میکنند تا هر دو طرف به نوعی راضی باشند.

همکاری:  در این وضعیت طرفین جهت رفع تعارض و دستیابی به شرایطی ایده آل تر در دستیابی به اهداف سازمان با یکدیگر  همکاری می نمایند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :