گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
آخرین سال بازنگری استانداردها در سازمان استاندارد جهانی

ردیف

نام استاندارد

کد استاندارد

سال میلادی

1

سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001

2015

2

سیستم مدیریت شکایت مشتریان

ISO 10002

2018

3

سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان

ISO 10004

2018

4

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  

ISO 22301

2012

5

سیستم مدیریت ایمنی و امنیت مواد غذایی  

ISO 22000

2018

6

سیستم مدیریت زیست محیطی  

ISO 14001

2015

7

سیستم مدیریت انرژی

ISO 50001

2018

8

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO 45001

2018

9

سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای

ISO 39001

2012

10

سیستم مدیریت بهبود خدمات آب و فاضلاب برای مصرف کنندگان  

ISO 24510

2007

11

سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

ISO 13485

2016

12

سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی

ISO 15189

2012

13

سیستم مدیریت در آزمایشگاهها تست و کالیبراسیون

ISO 17025

2017

14

سیستم مدیریت بسته بندی محصولات دارویی

ISO 15378

2017

15

سیستم مدیریت خدمات IT

ISO 20000

2018

16

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 27001

2017

17

سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت  

ISO 23026

2015

18

سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات

ISO 21827

2008

19

سیستم مدیریت دفاتر اطلاعات و خدمات گردشگری

ISO 14785

2014

20

سیستم مدیریت خدمات گردشگری در هتل ها و اماکن اقامتی  

ISO 18513

2003

21

سیستم مدیریت ایمنی تورهای گردشگری

ISO 21101

2014

22

سیستم مدیریت کیفیت در آموزش

ISO 10015

1999

23

سیستم مدیریت خدمات یادگیری برای مراکز آموزشی و تحصیلی  

ISO 29990

2010

24

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه  

ISO 10006

2017

25

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ISO/TS 29001

2011

26

سیستم مدیریت کیفیت در تولید قطعات خودرو  

IATF 16949

2016

27

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت جوش

ISO 3834

2015

28

سیستم مدیریت ارزش گذاری برند

ISO 10668

2010

29

سیستم مدیریت نظارت و بازرسی

ISO 17020

2012

30

سیستم مدیریت خدمات ترجمه

ISO 17100

2017

31

سیستم مدیریت دارایی

ISO 55000

2014

32

سیستم مدیریت ریسک

ISO 31000

2018

33

سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی

ISO 26000

2010

34

سیستم مدیریت تکنولوژی چاپ

ISO 14298

2013

35

سیستم مدیریت خدمات مالی

ISO 13569

2005