گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
آخرین سال بازنگری استانداردها در سازمان استاندارد جهانی
ردیف نام استاندارد کد استاندارد سال میلادی
1 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2015
2 سیستم مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002 2018
3 سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004 2018
4 سیستم مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301 2019
5 سیستم مدیریت ایمنی و امنیت مواد غذایی ISO 22000 2018
6 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 2015
7 سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 2018
8 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 2018
9 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای ISO 39001 2012
10 سیستم مدیریت بهبود خدمات آب و فاضلاب برای مصرف کنندگان ISO 24510 2007
11 سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485 2016
12 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ISO 15189 2012
13 سیستم مدیریت در آزمایشگاهها تست و کالیبراسیون ISO 17025 2017
14 سیستم مدیریت بسته بندی محصولات دارویی ISO 15378 2017
15 سیستم مدیریت خدمات IT ISO 20000 2019
16 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 2017
17 سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار و سایت ISO 23026 2015
18 سیستم مدیریت تکنیک های امنیت در فناوری اطلاعات ISO 21827 2008
19 سیستم مدیریت دفاتر اطلاعات و خدمات گردشگری ISO 14785 2014
20 سیستم مدیریت خدمات گردشگری در هتل ها و اماکن اقامتی ISO 18513 2003
21 سیستم مدیریت ایمنی تورهای گردشگری ISO 21101 2014
22 سیستم مدیریت کیفیت در آموزش ISO 10015 2019
23 سیستم مدیریت خدمات یادگیری برای مراکز آموزشی و تحصیلی ISO 29990 2010
24 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ISO 10006 2017
25 سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 2020
26 سیستم مدیریت کیفیت در تولید قطعات خودرو IATF 16949 2009
27 سیستم مدیریت کیفیت در صنعت جوش ISO 3834 2021
28 سیستم مدیریت ارزش گذاری برند ISO 10668 2010
29 سیستم مدیریت نظارت و بازرسی ISO 17020 2012
30 سیستم مدیریت خدمات ترجمه ISO 17100 2017
31 سیستم مدیریت دارایی ISO 55001 2014
32 سیستم مدیریت ریسک ISO 31000 2018
33 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO 26000 2020
34 سیستم مدیریت تکنولوژی چاپ ISO 14298 2013
35 سیستم مدیریت خدمات مالی ISO 13569 2005